Mai mult

Misiunea

Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale prin implicarea autorităţilor din domeniul educaţiei, a serviciilor de consiliere de nivel preuniversitar şi universitar, a profesorilor şi a promotorilor programelor de mobilitate.

Oferim informaţii despre sistemele de învăţământ şi de formare din toate ţările europene.

Facilitarea mobilităţii pentru educaţie şi formare în cadrul programelor comunitare.

Colectarea, producerea şi diseminarea informaţiilor de calitate despre ofertele de educaţie şi formare în Europa.

Valori

Centrul Euroguidance România este dedicat dezvoltării domeniului consilierii pe tot parcursul vieții în România, deschiderii către schimbul de idei și practici la nivel internațional, precum și conectarea sistemului de consiliere din România cu cercetarea și politicile de la nivel european.

Activitati

Organizarea de cursuri, seminarii și ateliere. Publicare şi distribuirea către centrele de consiliere a unor materiale informative relevante pentru consilierea în carieră. Organizarea de conferințe naționale și internaționale. Facilitarea mobilității practicienilor în consiliere la nivel european.

Proiecte si inițiative din domeniul consilierii și orientării în carieră în RomâniaPublicatii EuroguidanceColaborări

La nivel european colaborăm cu organisme și rețele implicate în mobilitatea pentru educaţie, formare şi muncă, precum: Euroguidance network, ENIC-NARIC, EURES, Cedefop, Eurydice, Europass, EQF, Europe Direct.
La nivel național colaborăm cu instituții care oferă sau susțin dezvoltarea de servicii de consiliere: Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, universități, Case ale corpului didactic, ONG-uri, alte organizații din domeniu